Om Addea

Addea blev grundlagt i 1998, og vi har siden bistået selvstændige erhvervsdrivende, selskaber og privatpersoner med høj faglig kompetence og oprigtigt personligt engagement. Med speciale inden for bogføring, revision, regnskabsstyring og skatterådgivning er det vores primære opgave, at overtage den regnskabsmæssige del af din virksomhed, så du kan fokusere 100 % på at udføre og udvikle din virksomheds kernekompetencer og dermed sikre en profitable forretning.

Grundstenene for vores eksistens og forretningsgrundlag og dermed vores grundlæggende værdier hos Addea er:

  • Kundens behov i fokus
  • Fleksibilitet og tilgængelighed
  • Det nære samarbejde
  • Effektivitet

Kundens behov i fokus
Addea er en dynamisk virksomhed med et ungt og uformelt arbejdsmiljø og med fokus på vidensdeling og høj faglighed. Vores tilgang til rådgivning har altid kunden i fokus, og med kontorer i både København og Roskilde sørger vi altid for at tilpasse os vores kunders behov og være dér, hvor de er.

Fleksibilitet og tilgængelighed
Fleksibilitet og tilgængelighed er således en vigtig egenskab for vores forretning og noget vi lægger stor vægt på hos vores medarbejdere, da det er med til at sikre, at vores rådgivning tager udgangspunkt i kundens behov og ikke vores behov i forhold til tidsplan, lokalitet, deadlines, mm.

Det nære samarbejde
Som et led i vores stræben efter tilpasning til kundens behov, fleksibilitet og tilgængelighed, samt som et resultat af vores fokus på det personlige forhold til vores kunder, sidder mange af vores bogholdere og revisorer ude hos vores kunder, når de arbejde. Dette gør de for at opbygge det nære samarbejde, for at få en forståelse for kundernes virksomheder som helhed, dvs. kulturen, processerne og menneskene, og ikke kun regnskaberne.

Effektivitet
Hos Addea værdsætter vi effektivitet, hvilket er et resultat af både tid og kvalitet. Vi bestræber os således på at færdiggøre vores opgaver så hurtigt som muligt, men ikke på bekostning af kvaliteten. Vi forsøger dermed ikke at være de hurtigste og dermed de billigste på markedet, i stedet mener vi, at det er mere værdifuldt for vores kunder i det lange løb, hvis vi gør det godt og rigtigt den første gang. Som kunde hos Addea kan du derfor altid regne med, at dine regnskaber er gennemarbejdet og af høj kvalitet, samt færdiggjort inden for en rimelig tid – altid inden deadline.

Værdibaseret revision og rådgivning
Hos Addea handler revision om mere end regnskab og tilhørende lovkrav. Værdibaseret revision handler i lige så høj grad om at gå i dybden, om ikke at forhaste sig gennem en opgave og om at rådgive og vejlede vores kunder. Det handler om at formidle svært tilgængeligt stof på en forståelig måde og ikke mindst om at identificere problemstillingerne – inden de bliver til problemer.

I overensstemmelse med vores grundlæggende værdier handler værdibaseret revision om, at vi har forståelse for alle de behov vores kunder har – ikke kun dem, der omfatter tal og regnskab. En sådan forståelse opnår vi ved at indgå i et samarbejde med vores kunder. Derved skaber vi tillid og tryghed mellem vores rådgivere og vores kunder.

Værdibaseret revision kræver, at vi er i løbende dialog med vores kunder vedr. målsætninger, risici og forbedringsmuligheder. Derudover kræver det, at vi tager os tid til at gennemgå vores konklusioner med ledelsen i en virksomhed, når revisionen er afsluttet. Endelig mener vi, at værdibaseret revision fordrer, at vi er til rådighed, når og hvor vores kunder har brug for os, og at vi udfører vores arbejde effektivt, dvs. hurtigt men grundigt.

partnere-team

Anders Salomonsen
tlf.: 30 50 32 55 eller asa@addea.dk

Michael Lynggaard
tlf.: 20 88 55 55 eller mly@addea.dk

Morten Plenge
tlf.: 30 21 42 88 eller mpl@addea.dk

Lovpligtige oplysninger
Selskabet Addea Audit Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har CVR nummer 36074981. Stemmerettighederne indehaves af statsautoriseret revisor Anders Salomonsen, statsautoriseret revisor Morten Plenge og Michael Lynggaard der arbejder i virksomheden, med 1/3 til hver.