Årsregnskab og selvangivelse

Vi står klar til at hjælpe dig med udarbejdelsen af årsregnskabet og vi sikre at årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med de lovmæssige krav.

Årsregnskab for A/S og ApS

Ledelsen i en virksomhed er som bekendt ansvarlig for udarbejdelsen af virksomhedens årsregnskabet og for, at det er i overensstemmelse med de lovmæssige krav. Revisorens forpligtelse består dertil i at foretage revision af årsregnskabet og danne sig en begrundet overbevisning om, hvorvidt kravene er opfyldt og efterfølgende at udtale os om det i revisionspåtegningen/revisorerklæringen på årsregnskabet.

Hos Addea bistår vi anpartsselskaber og aktieselskaber med vurdering af forretningsgange, arbejdshandlinger vedrørende råbalancen, arbejdshandlinger vedrørende resultatopgørelse og balance samt helhedsbedømmelse og regnskabsanalyse.

NB! Et årsregnskab udarbejdes på baggrund af det førte bogholderi. Hos Addea tilbyder vi også, at varetage din daglige bogføring, hvilket du kan læse mere om her.

Addea kan assistere med udarbejdelsen af de nødvendige opgørelser til brug for virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, og vi vil samtidig sørge for optimering af dine skattebetalinger. På den måde sikrer vi, at du lever op til gældende skattelovgivning og ikke betaler mere i SKAT end højest nødvendig.

Selvangivelsen har til formål at oplyse SKAT om dine indtægter og udgifter for året, der er gået. Alle dine indtægter, udgifter, fradrag og lignende skal medtages i din selvangivelse, hvorved det er muligt at udregne, hvor meget du enten skylder SKAT eller hvor meget du skal have tilbage.

Hos Addea har vi gennem års erfaring inden for skatterådgivning opbygget et indgående kendskab til dansk skattelovgivning og vi er således specialister i såvel almindelige som udvidede selvangivelser. Vi tilbyder derfor at lave din selvangivelse for dig, så du i stedet kan fokusere på at udføre og udvikle din virksomheds kerneforretning.

Vil du vide mere?

Er du selvstændig, og har du spørgsmål til dit årsregnskab eller din selvangivelse, er du velkommen til at kontakte Morten Plenge på tlf.: 3021 4288 eller mpl@addea.dk.

Morten Plenge