Bogføring & moms

Hos Addea står vi klar til at hjælpe din virksomhed med korrekt bogføring og momsangivelse, som kræver et indgående kendskab til bogføring, periodeafgrænsning af regnskabsposter, afstemnings- og lageropgørelsesmetoder, opstillings- og værdiansættelsesregler i regnskabslovgivning, hvilket kræver et vist overblik.

Bogføring

Vi mener, at det er i din og din virksomhedens bedste interesse, at du kan fokusere 100% på udførelsen og udviklingen af din virksomheds kerne kompetencer for derved at kunne skabe en profitabel forretning. Vi står til rådighed for din virksomhed, og varetager den daglige bogføring og administration af virksomheden.

Vi varetager naturligvis også den løbende bogføring i forbindelse med vores øvrige ydelser.

I overensstemmelse med vores grundlæggende værdier fleksibilitet, tilgængelighed og kundens behov i fokus (læs mere om vores grundlæggende værdier her) tilbyder vi, at du som virksomhedsejer efter ønske og behov kan få månedlige eller kvartalsvise oversigter over driftsresultat, debitorer, kreditorer, moms mv.

Moms

Momsangivelse kan ofte være en tidskrævende og uoverskuelig opgave, som samtidig stjæler dit fokus væk fra udførelsen og udviklingen af din virksomheds kerneforretning. Det er derfor vores fornemste opgave at sørge for, at du kan fokusere 100% på din virksomheds kerne kompetencer og dermed skabe en profitable forretning, mens vi tager os af dit momsregnskab.

Vi hjælper din virksomhed med beregning og afstemning af moms, og som et resultat af vores virksomheds grundlæggende værdi om at have kundens behov i fokus, sørger vi nu også for at indberette din moms til SKAT, når vi har bogført og afstemt tallene. Således sikrer vi, at du ikke skal bekymre dig om det mindste i forbindelse med din momsangivelse. Vi afstemmer og angiver din moms i overensstemmelse med fristerne for henholdsvis måneds-, kvartals- og halvårsmoms. Vi sørger selvfølgelig også for eventuel listeangivelse.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til bogføring eller din momsangivelse, er du velkommen til at kontakte Michael Lynggaard på tlf.: 2088 5555 eller mly@addea.dk.

Michael Lynggaard