Årsregnskab og selvangivelse


Årsregnskab for A/S og ApS

Ledelsen i en virksomhed er som bekendt ansvarlig for udarbejdelsen af virksomhedens årsregnskabet og for, at det er i overensstemmelse med de lovmæssige krav. Revisorens forpligtelse består dertil i at foretage revision af årsregnskabet og danne sig en begrundet overbevisning om, hvorvidt kravene er opfyldt og efterfølgende at udtale os om det i revisionspåtegningen/revisorerklæringen på årsregnskabet.

Hos Addea bistår vi anpartsselskaber og aktieselskaber med vurdering af forretningsgange, arbejdshandlinger vedrørende råbalancen, arbejdshandlinger vedrørende resultatopgørelse og balance samt helhedsbedømmelse og regnskabsanalyse.

NB Et årsregnskab udarbejdes på baggrund af det førte bogholderi. Hos Addea tilbyder vi også, at varetage din daglige bogføring, hvilket du kan læse mere om her.

Selvangivelse

Selvangivelsen har til formål at oplyse SKAT om virksomhedens indtægter og udgifter for året, der er gået. Alle indtægter, udgifter, fradrag og lignende skal medtages i selvangivelsen, hvorved det er muligt at udregne, hvor meget virksomheden enten skylder SKAT eller hvor meget, virksomheden skal have tilbage.

Vil du vide mere?

Er du ejer af et ApS eller et A/S, og har du spørgsmål til dit årsregnskab eller din selvangivelse, er du velkommen til at kontakte Morten Plenge på tlf.: 3021 4288 eller mpl@addea.dk.