Årsregnskab og selvangivelse

Hvad end du er en del af ledelsen i en virksomhed eller er selvstændig erhvervsdrivende, kan vi hos Addea hjælpe dig med dit årsregnskab eller skatteregnskab.

A/S og ApS

I en virksomhed er ledelsen som bekendt ansvarlig for udarbejdelsen af virksomhedens årsregnskabet og for, at det er i overensstemmelse med de lovmæssige krav. Revisorens forpligtelse består dertil i at foretage revision af årsregnskabet og danne sig en begrundet overbevisning om, hvorvidt kravene er opfyldt og efterfølgende at udtale os om det i revisionspåtegningen/revisorerklæringen på årsregnskabet.

Hos Addea bistår vi anpartsselskaber og aktieselskaber med vurdering af forretningsgange, arbejdshandlinger vedrørende råbalancen, arbejdshandlinger vedrørende resultatopgørelse og balance samt helhedsbedømmelse og regnskabsanalyse.

Selvstændig erhvervsdrivende

Som selvstændig erhvervsdrivende (enkeltmandsfirmaer og interessentskaber) er du ikke forpligtet til at opstille et årsregnskab efter Årsregnskabsloven. I stedet kan du opstille et skatteregnskab, som kan benyttes direkte til selvangivelsen. Hos Addea tager vi aktivt stilling til, hvilken skattemæssig ordning, der tjener dig bedst, og bistår dig i udarbejdelsen af såvel årsregnskab som skatteregnskab.

Addea kan assistere med udarbejdelse af de nødvendige opgørelser til brug for virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, og vi vil samtidige sørge for optimering af dine skattebetalinger. På den måde sikrer vi, at du lever op til gældende skattelovgivning og ikke betaler mere i SKAT end højest nødvendig.

NB Et årsregnskab udarbejdes på baggrund af det førte bogholderi. Hos Addea tilbyder vi også, at varetage din daglige bogføring, hvilket du kan læse mere om her.

Addea kan assistere med udarbejdelse af de nødvendige opgørelser til brug for virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, og vi vil samtidige sørge for optimering af dine skattebetalinger. På den måde sikrer vi, at du lever op til gældende skattelovgivning og ikke betaler mere i SKAT end højest nødvendig.

NB: Et årsregnskab udarbejdes på baggrund af det førte bogholderi. Hos Addea tilbyder vi også, at varetage din daglige bogføring, hvilket du kan læse mere om her.

Selvangivelse
Selvangivelsen har til formål at oplyse SKAT om dine indtægter og udgifter for året, der er gået. Alle dine indtægter, udgifter, fradrag og lignende skal medtages i din selvangivelse, hvorved det er muligt at udregne, hvor meget du enten skylder SKAT eller hvor meget, du skal have tilbage.

Hvis du ejer udlejningsejendomme eller solceller, har forskudt regnskabsår, eller driver virksomhed eller selskab, skal du udfylde en såkaldt udvidet selvangivelse om dine aktiviteter ud over den almindelige selvangivelse.

Hos Addea har vi gennem mange års erfaring inden for skatterådgivning opbygget et indgående kendskab til dansk skattelovgivning, og vi er således specialister i såvel almindelige som udvidede selvangivelser. Vi tilbyder derfor at lave din selvangivelse for dig, så du i stedet kan fokusere på at udføre og udvikle din virksomheds kerneforretning.

Er du ejer af et ApS eller et A/S, og har du spørgsmål til dit årsregnskab eller din selvangivelse, er du velkommen til at kontakte enten Morten Plenge på tlf.: 3021 4288 eller mpl@addea.dk eller Anders Salomonsen på tlf.: 3050 3255 eller asa@addea.dk.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores skatterådgivning eller til skattesager, er du velkommen til at kontakte Morten Plenge på tlf.: 3021 4288 eller mpl@addea.dk.

Morten Plenge